Luat Minh Khue
Công dân nữ tự nguyện nhập ngũ theo pháp luật mới ? Đăng ký tạm hoãn gọi nhập ngũ như thế nào ?

Công dân nữ tự nguyện nhập ngũ theo pháp luật mới ? Đăng ký tạm hoãn gọi nhập ngũ như thế nào ?

Điều kiện đăng ký tạm hoãn gọi nhập ngũ ? Đi làm xa có được tạm hoãn nhập ngũ ? Đã có vợ và con nhỏ thì có được hoãn gọi nhập ngũ thời bình không ? Đã lập gia đình và là lao động chính, đã 23 tuổi thì có phải nhập ngũ không ? và các vấn đề liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Tôi 23 tuổi và đã có công việc ổn định vậy phải đi nghĩa vụ quân sự không ?

Nếu không muốn đi nghĩa vụ quân sự thì phải làm gì ? Bị cận hơn 3 độ có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? Anh trai đi nghĩa vụ quân sự rồi thì em trai có ...

Dịch vụ nổi bật