Luat Minh Khue

Mẫu giấy xác nhận chứng minh thư nhân dân và thẻ căn cước (Mẫu CC07) ? Cấp đổi chứng minh thư ?

Có nên cho người lạ mượn chứng minh thư, thẻ sinh viên để vay vốn không ? Tư vấn về thay đổi nội dung trên chứng minh thư nhân dân ? Tư vấn về thủ tục thay ...