Biên bản thanh lý hợp động hoặc biên bản rút vốn khi hợp tác kinh doanh mua bán xe như thế nào?

Biên bản thanh lý hợp động hoặc biên bản rút vốn khi hợp tác kinh doanh mua bán xe như thế nào?

Công ty tôi chung vốn với công ty X để thực hiện việc mua bán xe ô tô cũ. Hai bên thỏa thuận với nhau thời gian góp vốn trong vòng 5 năm, phân chia lợi nhuận 50-50. Đến nay đã hết 5 năm, chúng tôi muốn thanh lý hợp đồng này thì phải làm gì?

Tư vấn về kinh doanh phế liệu và hoạt động ủy quyền/Ủy thác nhập khẩu phế liệu theo luật ?

Thưa luật sư, Hiện nay công ty tôi đang hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu phế liệu để sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, công ty không đủ khả năng thực hiện ...

Kích cỡ biển hiệu công ty như nào là đúng pháp luật ? Qui định về viết và đặt biển hiệu công ty ?

Tư vấn về vấn đề treo biển hiệu ? Tư vấn về mức xử phạt hành chính với hành vi treo biển hiệu quảng cáo sai quy định ? Tháo dỡ biển hiệu có đúng luật ? và ...

Thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp thực hiện thế nào ? Cách lập hồ sơ xin sáp nhập công ty ?

Hình thức và thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp ? Những điều cần biết khi sáp nhập, mua lại doanh nghiệp ? Quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi ...

Dịch vụ nổi bật