Đăng ký việc thay đổi họ, tên là gì ? Quy định mới nhất về đăng ký việc thay đổi họ tên ?

Đăng ký việc thay đổi họ, tên là gì ? Quy định mới nhất về đăng ký việc thay đổi họ tên ?

Khái niệm về đăng ký việc thay đổi họ tên được hiểu như thế nào ? Thay đổi họ cho con trong trường hợp xác định cha mẹ cho con ? Điều kiện thay đổi họ, tên theo quy định pháp luật là gì ? Muốn thay đổi từ họ Nguyễn sang họ Lê được không ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Án tích là gì ? Khái niệm về án tích ? Thủ tục và trình tự thực hiện việc xóa án tích?

Thưa luật sư, luật sư cho em hỏi như sau: Em muốn hỏi về thủ tục và trình tự thực hiện việc xóa án tích và nhờ luật sư một số mẫu đơn liên quan đến thủ tục ...

Án phí là gì ? Khái niệm về án phí ? Quy định án phí với người cao tuổi?

Thưa luật sư, em có vấn đề thắc mắc rất mong cần được giải đáp ạ. Hiện nay em được biết về Án phí là gì, vậy Án phí là gì là gì ở đây là gì?.Quy định án phí ...

Án lệ là gì ? Khái niệm án lệ ? Quy định của pháp luật hiện hành về án lệ?

Thưa luật sư, em có vấn đề thắc mắc rất mong cần được giải đáp ạ.. Vừa qua, HĐTP TANDTC ban hành Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP thay thế Nghị quyết ...

An ninh tư tưởng văn hóa là gì ? Khái niệm an ninh tư ưởng văn hóa ?

Thưa luật sư, em có vấn đề thắc mắc rất mong cần được giải đáp ạ. Hiện nay em được biết về An ninh tư tưởng văn hóa, vậy An ninh quốc gia là gì ở đây là ...

An ninh quốc gia là gì ? Khái niệm an ninh quốc gia ?

Thưa luật sư, em có vấn đề thắc mắc rất mong cần được giải đáp ạ. Hiện nay em được biết về An ninh quốc gia là gì, vậy An ninh quốc gia là gì ở đây là ...

An ninh lãnh thổ là gì ? Khái niệm an ninh lãnh thổ ?

Thưa luật sư, có câu này em chưa trả lời được, nhờ luật sư giúp đỡ ạ. Xin anh chị giúp em phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm của Tội phản bộ tổ quốc ...