Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Hình sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hình sự, gọi: 1900.6162

Trả lời:

choi game cau caChào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

  • Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017;
  • Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

2. Luật sư tư vấn:

2.1. Quy định về tội sử dụng tài liệu giả theo bộ luật hình sự?

Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức như sau:

Điều 341. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

>> Xem thêm:  Mức án nào cho Tội làm giấy khám sức khỏe giả ? Không làm nhưng chỉ dùng thì sao ?

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;

>> Xem thêm:  Giả mạo chữ ký chịu hậu quả gì trước pháp luật?

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”.

choi game cau caHành vi sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức được hiểu là các hành vi sử dụng con dấu, giấy tờ, tài liệu giả để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như bán lại cho người khác, giao nộp tài liệu giả cho cơ quan chức năng…

Về chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự.

choi game cau ca Về mặt chủ quan của tội phạm: tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và mong muốn thực hiện hành vi đó. Mục đích là nhằm lừa dối cơ quan Nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân khác.

choi game cau caNgười phạm tội đã thực hiện hành vi làm giả con dấu, tài liệu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng giấy tờ giả vào mục đích vi phạm pháp luật, xâm phạm tới trật tự quản lý hành chính, uy tín của tổ cơ quan nhà nước, của tổ chức, cá nhân khác.

2.2. Xử lý vi phạm hành chính khi sử dụng tài liệu, giấy tờ giả?

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ như sau:

Điều 16. Vi phạm quy định về sử dụng và công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ

>> Xem thêm:  Mượn CMND của người khác để xin việc và đóng bảo hiểm thì có phạm pháp không?

choi game cau ca1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không cập nhật và công khai thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác hoặc sử dụng văn bằng chứng chỉ bị tẩy, xóa, sửa chữa.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi làm giả văn bằng, chứng chỉ.

5. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

choi game cau caBạn của anh có hành vi mua chứng chỉ trên mạng, lấy chứng chỉ giả đó để nộp cho công ty, nhà trường. Do vây, tùy thuộc tính chất, mức độ hành vi vi phạm, người đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 341 Bộ luật hình sự sửa đổi 2017 hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định trên.

choi game cau caTrường hợp bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 28 Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ :

choi game cau ca1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến mức tối đa là 5.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm quy định tại Chương II Nghị định này;

>> Xem thêm:  Mượn tiền nhưng thất hẹn nhiều lần không trả, làm giả uỷ nhiệm chi ?

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điểm b Khoản này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến mức tối đa là 50.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm quy định tại Chương II Nghị định này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Chương I Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

choi game cau cab) Phạt tiền đến mức tối đa là 100.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm quy định tại Chương II Nghị định này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp;

>> Xem thêm:  Xử lý trường hợp giả mạo chữ ký trong giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ?

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

choi game cau cae) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Chương I Nghị định này.

*** Hoặc thanh tra viên, Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Sở, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Bộ hoặc Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ cũng có quyền xử phạt như sau:

choi game cau ca1. Thanh tra viên đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến mức tối đa là 500.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm quy định tại Chương II Nghị định này;

choi game cau cac) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điểm b Khoản này.

choi game cau ca2. Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo có quyền:

choi game cau caa) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến mức tối đa là 50.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm quy định tại Chương II Nghị định này;

>> Xem thêm:  Làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xử lý như thế nào?

choi game cau cac) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điểm b Khoản này;

choi game cau cae) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Chương I Nghị định này.

choi game cau ca3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Sở có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

choi game cau cab) Phạt tiền đến mức tối đa là 50.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm quy định tại Chương II Nghị định này;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Chương I Nghị định này.

4. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Bộ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

>> Xem thêm:  Làm giả giấy khai sinh có bị truy cứu TNHS không ?

b) Phạt tiền đến mức tối đa là 70.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm quy định tại Chương II Nghị định này;

choi game cau cac) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Chương I Nghị định này.

5. Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ có quyền:

choi game cau caa) Phạt cảnh cáo;

choi game cau cab) Phạt tiền đến mức tối đa là 100.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm quy định tại Chương II Nghị định này;

choi game cau cac) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động có thời hạn;

choi game cau cad) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm;

e) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Chương I Nghị định này.

2.3. Tội phạm về sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức?

>> Xem thêm:  Dọn vệ sinh và vận chuyển rác thải công trình thì xuất hóa đơn như thế nào?

Tội phạm này được quy định cụ thể tại Điều 340 Bộ luât hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 như sau:

"1. Người nào sửa chữa, làm sai lệch nội dung hộ chiếu, thị thực, hộ khẩu, hộ tịch, các loại giấy chứng nhận hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy tờ đó thực hiện tội phạm hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

choi game cau ca2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

choi game cau caa) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Sử dụng giấy tờ, tài liệu đã bị sửa chữa hoặc làm sai lệch thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng.

choi game cau ca3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm."

Theo đó, người phạm tội cũng thực hiện hành vi theo lỗi cố ý. Hành vi vi phạm thể hiện ở việc sửa chữa, làm sai lệch nội dung hộ chiếu, thị thực, hộ khẩu, hộ tịch, các loại giấy chứng nhận hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy tờ đó thực hiện tội phạm.

Bên cạnh đó, đối với trường hợp mua bán con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức có thể bị truy cứu trách nhiệm theo quy định tại Điều 342 choi game cau caBộ luât hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017:

choi game cau ca1. Người nào chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy trái phép con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức không thuộc tài liệu bí mật nhà nước hoặc bí mật công tác, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

choi game cau ca2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

>> Xem thêm:  Làm hộ chiếu lần 2 nhưng khai cấp lần đầu có phạm pháp không ?

a) Có tổ chức;

choi game cau cab) Thu lợi bất chính 10.000.000 đồng trở lên;

choi game cau cac) Để thực hiện hành vi trái pháp luật;

d) Tái phạm nguy hiểm.

choi game cau ca3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm."

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162choi game cau ca để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

choi game cau caTrân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Làm giả con dấu và giấy tờ phòng khám bệnh viện bị phạt thế nào ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Mua chứng chỉ tin học có bị xử lý hình sự không?

Trả lời:

choi game cau caCó thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự về Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Câu hỏi: Mua bán con dấu của Công ty có bị sao không?

Trả lời:

choi game cau caCó thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 342 Bộ luật hình sự về Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Câu hỏi: Sửa ngày tháng năm trên giấy chứng nhận tốt nghiệp có bị sao không?

Trả lời:

choi game cau caCó thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 340 Bộ luật hình sự về tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức