CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi: ……………………………………………..

Công ty TNHH …… xin trình bày với quý sở một việc như sau:

Ngày …. tháng ….. năm 20…..Công ty TNHH ………………. đã nhận ủy quyền của anh Đỗ ……. về việc thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp: "công ty cổ phần thương mại quốc tế Thành Phúc". Công ty TNHH …………… đã cử bà ………….. viên của công ty thực hiện nộp hồ sơ tại quý sở vào ngày ….. tháng …. năm 20…… và nhận giấy hẹn trả kết quả của quý sở vào ngày ….. tháng ….. năm 20….., tuy nhiên do sơ xuất tại bộ phận lưu trữ đã làm thất lạc giấy hẹn này.

Vì vậy, chúng tôi viết giấy này kính mong quý sở cho phép công ty TNHH ………. được lấy kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội. Chúng tôi xin cam kết những điều trình bày trên đây là sự thật và xin chịu trách nhiệm về việc làm mất giấy hẹn, nếu tìm thấy giấy hẹn chúng tôi xin bàn giao lại cho quý sở và không sử dụng giấy hẹn vào bất kỳ mục đích nào khác.

Kính mong quý sở cho công ty chúng tôi được nhận kết quả đúng thời gian quy định để đảm bảo tiến độ kinh doanh của công ty. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                             Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm 20…..

>> Xem thêm:  Luật sư Tư vấn Pháp luật Miễn phí qua Điện thoại

XÁC NHẬN CỦA BÊN ỦY QUYỀN

CÔNG TY TNHH …………….

 

 

------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp tại văn phòng

>> Xem thêm:  Thành lập sàn dự án bất động sản trực tuyến liệu có khả thi ?